სამგზავრო გრანტები

/სამგზავრო გრანტები
სამგზავრო გრანტები2018-10-16T00:58:03+00:00
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიზანია ქართული კინემატოგრაფის განვითარებისათვის სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და კოორდინაცია.

ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის კანონის მე-6 მუხლის, მე-2 პუნქტის, (ე) ქვეპუნქტის თანახმად კინოს სახელმწიფო მხარდაჭერის ღონისძიებები მიმართულია საერთაშორისო კინოფესტივალებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების ჩასატარებლად.

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი აფინანსებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და შემეცნებით კინოპროექტებს, რაც ხელს უწყობს ქართული კინოს განვითარებასა და საგანმანათლებლო პროცესების სრულყოფას. კომისია განიხილავს შემოსულ პროეტებს და გადაწყვეტილებას გაცნობებთ წერილობით.

გთხოვთ იხილოთ განაცხადის ფორმა

ფესტივალის დაფინანსების განაცხადის ფორმა

სამგზავრო გრანტი განაცხადი ფორმა

სამგზავრო გრანტის დაფინანსების პირობები 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ

მანანა სურაძეს

პროექტების დაფინანსების მენეჯერი

m.suradze@gnfc.ge

ვებგვერდი მუშაობს საცდელ რეჟიმში. გთხოვთ ნებისმიერი პრობლემის შემთხევაში მოგვმართოთ g.beriashvili@gnfc.ge
close-link