ბრზანება საექსპორტო კომისიის შექმნის თაობაზე

/ბრზანება საექსპორტო კომისიის შექმნის თაობაზე