შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია

/შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია.

კომისიის წევრები არიან:

  1. მანანა ლეკბორაშვილი – კინომცოდნე;
  2. გიორგი ოვაშვილი – რეჟისორი;
  3. კონსტანტინე ჯანდიერი – სცენარისტი;

იხილეთ ბრძანება.

2019-08-06T16:58:59+00:00