დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილება

/დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილება

სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 18.06.2019 წლის N132 ბრძანებით დამტკიცებულ “დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში” შევიდა ცვლილება, კერძოდ შეიცვალა კონკურსის ბიუჯეტი.

იხილეთ ბრძანება.

2019-09-10T18:03:17+00:00