ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის გამოცხადების თარიღი 2020 წლის 10 ივლისი   კონკურსის მიზანი […]

ბრძანება 95 საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” 2000 წლის 5 დეკემბრის საქართველოს […]

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2020 წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ უცხოური ერთობლივი წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში წარმოდგენილი პროექტები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2020  წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ უცხოური […]

ბრძანება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წლის დაფინანსების კონკურსზე შემოტანილ პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წლის დაფინანსების კონკურსზე […]

ბრძანება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წლის დაფინანსების კონკურსზე შემოტანილ პროექტთა განმხილველი საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წლის დაფინანსების კონკურსზე […]

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის შედეგები

  ეროვნული კინოცენტრის მიერ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების […]