დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე პროექტები გადაეცა საექსპერტო კომისიას

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2019 წელს  დოკუმენტური ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ […]

ცვლილება / დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისის შემადგენლობაში შევიდა […]

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების […]

შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია. კომისიის […]

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე პროექტები გადაეცა საექსპერტო კომისიას

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე შემდეგი  59 (ორმოცდაცხრამეტი)  პროექტი გადაეცა საექსპერტო კომისიას: ის და ის (პროდიუსერი – […]

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე პროექტები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2019 წელს  მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად […]