სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების დაფინანსების კონკურსის მონაწილე პროექტები

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების დაფინანსების კონკურსში […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019-2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის საბოლოო შედეგები

  ეროვნული კინოცენტრის მიერ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019-2020 წელს წარმოების […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019-2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირველი ტურის შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2019-2020 წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019-2020 წლის წარმოების კონკურსი – საექსპერტო კომისიის წევრების გასაუბრება კონკურსანტებთან

2019-2020  წელს  სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019-2020 წლის წარმოების კონკურსი – საექსპერტო კომისიის წევრების გასაუბრება კონკურსანტებთან

2019-2020  წელს  სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე […]

  გაიზარდა  საკონკურსო დაფინანსების ფონდები

    ეროვნულმა კინოცენტრმა სამი კონკურსის დაფინანსების ფონდი გაზარდა:   […]