ეროვნული კინოცენტრის 2020 წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების კონკურსში წარმოდგენილი პროექტები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2020  წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად […]

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის გამოცხადების თარიღი 2020 წლის 27 იანვარი კონკურსის მიზანი კონკურსის მიზანია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით ეროვნული ფილმების წარმოების დაფინანსება. […]

დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის გამოცხადების თარიღი 2020 წლის 27 იანვარი კონკურსის მიზანი კონკურსის მიზანია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით ეროვნული ფილმების წარმოების დაფინანსება. […]

ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა 2020 წლის კონკურსების გამოცხადების განრიგი

დოკუმენტური ფილმის 2020 წლის წარმოების კონკურსი – იანვრის ბოლო; მოკლემეტრაჟიანი […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების 2020 წელს დაფინანსების კონკურსის პირობები

Scroll down for English version № 2/1 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის […]

პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე 26 პროექტი გადაეცა საექსპერტო კომისიას

პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე […]