დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის საბოლოო შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ დოკუმენტური  ფილმის 2019 წლის  წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ […]

დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილება

სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 18.06.2019 წლის N132 ბრძანებით […]

დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსში მონაწილე პროექტები გადაეცა საექსპერტო კომისიას

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2019 წელს  დოკუმენტური ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ […]

ცვლილება / დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისის შემადგენლობაში შევიდა […]

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების […]

შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია. კომისიის […]