სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დაფინანსების კონკურსზე შემოტანილ პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

სსიპ-კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საექსპერტო კომისიის დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტისა […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დაფინანსების კონკურსზე შემოტანილ პროექტთა განმხილველი საექსპერტო კომისიის შექმნის თაობაზე

,,ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” 2000 წლის 5 დეკემბრის საქართველოს […]

დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ დოკუმენტური ფილმის 2020 წლის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებულ […]

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში წარმოდგენილი პროექტები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ 2020  წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის […]

ბრძანება პროექტთა შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე

ოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსზე (კონკურსი #2/2) […]

ბრძანება საექსპერტო კომისსის შექმნის თაობაზე

ოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსზე შემოტანილ პროექტთა […]