პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსი 2/4 პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების […]

შეიქმნა “წერე ქართულ კინოზე – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის” კონკურსის გამარჯვებულთა გამოსავლენი კომისია

შეიქმნა “წერე ქართულ კინოზე – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის” კონკურსის გამარჯვებულთა გამოსავლენი […]

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების განმხილველი საექსპერტო კომისია.

შეიქმნა წარმოებაში ჩაშვებულ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე “ოთარის სიკვდილი” თანხის დამატების […]

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წარმოების საბოლოო შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების დასაფინანსებლად […]

“წერე ქართულ კინოზე” – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის!

კინომცოდნეობისა და კინოკრიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი […]

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების დასაფინანსების კონკურსში მონაწილე შემდეგი 12 პროექტი გადაეცა საექსპერტო კომისიას

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების დასაფინანსების კონკურსში მონაწილე შემდეგი […]