ეროვნული კინოცენტრის კონკურსების გამოცხადების განრიგი
სექტემბერი 24, 2021

ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა კონკურსების გამოცხადების განრიგი:

სცენარი

  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნა – ოქტომბერი (2021)

პროექტის განვითარება

  • ანიმაციური ფილმის პროექტის განვითარება – ოქტომბერი (2021)
  • დოკუმენტური ფილმის პროექტის განვითარება – ოქტომბერი (2021)
  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტის განვითარება – ოქტომბერი (2021)

წარმოება

  • პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება – ოქტომბერი (2021)
  • ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება – ნოემბერი (2021)
  • დოკუმენტური ფილმის წარმოება – თებერვალი (2022)
  • მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება – თებერვალი (2022)
  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოება – თებერვალი (2022)
  • ანიმაციური ფილმის წარმოება – თებერვალი (2022)