გრანტები

/გრანტები
გრანტები2019-11-01T10:32:06+00:00
საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიზანია ქართული კინემატოგრაფის განვითარებისათვის სახელმწიფო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და კოორდინაცია.

ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის კანონის მე-6 მუხლის, მე-2 პუნქტის, (ე) ქვეპუნქტის თანახმად კინოს სახელმწიფო მხარდაჭერის ღონისძიებები მიმართულია საერთაშორისო კინოფესტივალებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებების ჩასატარებლად.

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი აფინანსებს სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და შემეცნებით კინოპროექტებს, რაც ხელს უწყობს ქართული კინოს განვითარებასა და საგანმანათლებლო პროცესების სრულყოფას. კომისია განიხილავს შემოსულ პროეტებს და გადაწყვეტილებას გაცნობებთ წერილობით.

გთხოვთ იხილოთ განაცხადის ფორმა

ფესტივალის დაფინანსების განაცხადის ფორმა

სამგზავრო გრანტი განაცხადი ფორმა – 2019 წლისთვის გათვალისწინებული სამგზავრო გრანტების ფინანსური რესურსები ამოიწურა. აპლიკაციის შევსება შესაძლებელი იქნება 2020 წლის 1 იანვრიდან.

სამგზავრო გრანტის დაფინანსების პირობები 

ხელმოწერილი განაცხადის ფორმა რეგისტრაციისათვის გადმგზავნილი უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: m.mariamidze@gnfc.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ

ლევან ლომჯარიას

პროექტების დაფინანსების მენეჯერი

ტელ:557737677

l.lomjaria@gnfc.ge