მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

/მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

1. პროექტი ,, მგელი ტეტე’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ი/მ ლილი დადიანი,
რეჟისორი – ლილი დადიანი);
2. პროექტი ,, ერთი კაცის ნამღერი’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ ,,კვალი XXI’’
პაატა შენგელია, რეჟისორი – პაატა შენგელია;
3. პროექტი ,, ფოტოები არ ტყუიან’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ
,,ლეველ2ფილმსი’’ მარიამ კობალაძე, რეჟისორი – ვანო თვაური);
4. პროექტი – ,,შოკოლადი’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ი/მ მედეა შარიქაძე,
რეჟისორი – მედეა შრიქაძე);
5. პროექტი – ,,ქარგაუმტარი სასახლე’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ი/მ ილია
ასიტაშვილი, რეჟისორი – დავით შეყრილაძე;
6. პროექტი ,,პატარა ხოჭო’’ (საპროდიუსერო კომპანია – შპს ,,ელელენდი’’ ელენე
სებისკვერაძე, რეჟისორი – ელენე სებისკვერაძე);
7. პროექტი ,,ქაღალდის თვითმფრინავი’’ (საპროდიუსერო კომპანია – შპს ,,20
steps productions’’ ვლადიმერ კაჭარავა, რეჟისორი – თამთა მანაგაძე);
8. პროექტი ,,სოხუმი’’ (საპროდიუსერო კომპანია – შპს ,,20 steps productions’’
ვლადიმერ კაჭარავა, რეჟისორი – მამუკა ტყეშელაშვილი);
9. პროექტი ,,რუ’’ (საპროდიუსერო კომპანია – შპს ,,ბასტი ბუბუ’’ ნინო
ამონაშვილი, რეჟისორი – ირინე გელაშვილი);
10. პროექტი ,,თბილისის გზამკვლევი’’ (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ ,,საქდოკ
ფილმი’’ ანნა ძიაპშიპა; რეჟისორი – დავით ჯინჭარაძე).

2021-04-13T15:50:01+00:00