მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილება

/მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში შევიდა ცვლილება

სსიპ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 12.06.2019 წლის N126 ბრძანებით დამტკიცებულ “მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობებში” შევიდა ცვლილება, კერძოდ შეიცვალა კონკურსის ბიუჯეტი.

იხილეთ ბრძანება

2019-09-16T12:46:40+00:00