ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა 2020 წლის კონკურსების გამოცხადების განრიგი

/ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა 2020 წლის კონკურსების გამოცხადების განრიგი
  • დოკუმენტური ფილმის 2020 წლის წარმოების კონკურსი – იანვრის ბოლო;
  • მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების კონკურსი – იანვრის ბოლო;
  • სცენარის განვითარების 2020 წლის კონკურსი – თებერვლის ბოლო;
  • ანიმაციური ფილმის 2020 წლის პროექტის განვითარების კონკურსი – მარტის დასაწყისი;
  • დისტრიბუციის კონკურსი – ივნისის დასაწყისი;
  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის პროექტის განვითარების კონკურსი – სექტემბრის ბოლო;
  • მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი – ნოემბრის ბოლო;
  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი – ოქტომბრის ბოლო;
  • პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი – ოქტომბრის ბოლო.
  • სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი 2021 წლის წარმოების კონკურსი – ოქტომბრის ბოლო.
2020-01-15T16:39:50+00:00