სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების კონკურსში შევიდა ცვლილება

/სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების კონკურსში შევიდა ცვლილება

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ქართულ-უცხოური ერთობლივი წარმოების კონკურსში შევიდა ცვლილება კერძოდ შეიცვალა საკონკურსო ვადა ნაცვლად 2020 წლის 16 მარტისა დოკუმენტაციის მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა  2020 წლის 26 მარტი.

იხილეთ ბრძანება

2020-03-11T11:27:01+00:00