შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

/შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია

შეიქმნა დოკუმენტური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის კომისია.

კომისიის წევრები არიან:

  1. ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი – რეჟისორი
  2. არჩილ ზელიმხან ხეთაგური – რეჟისორი
  3. მარინე გულბიანი – რეჟისორი
  4. ირაკლი მახარაძე – რეჟისორი
  5. ნინო მხეიძე – კინომცოდნე

იხილეთ ბრძანება.

2019-08-06T16:53:14+00:00