ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის შედეგები

/ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის შედეგები

ეროვნული კინოცენტრის მიერ ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების  დასაფინანსებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პროექტები შეფასდა შემდეგი ქულებით:

„სოხუმი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „20 steps productions”, რეჟისორი – მამუკა ტყეშლაშვილი, სცენარის ავტორი – მამუკა ტყეშელაშვილი) – 50 ქულა

„მგელი ტატე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ეი-ბი-ჯგუფი“, რეჟისორი – ლილი დადიანი, სცენარის ავტორი – ლილი დადიანი) – 49 ქულა

„ერთი კაცის ნამღერი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „კვალი XXI“, რეჟისორი – პაატა შენგელია, სცენარის ავტორი – მარიამ კანდელაკი) – 38 ქულა

„ქაღალდის თვითმფრინავი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ანიმატორი“, რეჟისორი – თამთა მანაგაძე, სცენარის ავტორი – მინდია არაბული) – 35 ქულა

„რუ“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბასტი-ბუბუ“, რეჟისორი – ირინე გელაშილი, სცენარის ავტორი – სალომე ბენიძე) – 32 ქულა

„კუპატა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „კუპატა“, რეჟისორი – ოთარ ქათამაძე, სცენარის ავტორი – ოთარ ქათამაძე) – 31 ქულა

„სიტყვობანა“ – (პროდიუსერი – ი/მ ნინო ხუფენია, რეჟისორი – გურამ გეგუჩაძე, სცენარის ავტორი – გურამ გეგუჩაძე) – 28 ქულა

„წიქარა“ – ( საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „პერსონაჟი“, რეჟისორი – არსენ ოქრუაშვილი, სცენარის ავტორი – ეკატერინე შავთელი.) – 27 ქულა

„იმედი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ნათურა ფილმი“, რეჟისორი – დავით დუნდუა, სცენარის ავტორი – დავით დუნდუა) – 27 ქულა

„ვარდნა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „არბა ფრომოუშენსი“, რეჟისორი – ვლადიმერ სულაქველიძე, სცენარის ავტორი – ვლადიმერ სულაქველიძე) – 27 ქულა

„ალუდა ქეთელაური“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „სტუდია +1“, რეჟისორი – ვახტანგ ჩაჩანიძე, სცენარის ავტორი – ვახტანგ ჩაჩანიძე) – 26 ქულა

„მეგობრობა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „პერსონაჟი“, რეჟისორი – ვანო ბიწაძე, სცენარის ავტორი – თამუნა კოჩალაძე)  – 25 ქულა

„ორი სილა“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ „პერსონაჟი“, რეჟისორი – გიორგი გორელაშვილი, სცენარის ავტორი – გიორგი კიკვაძე) – 25 ქულა

„კუბი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბი-აი-თი სტუდია“, რეჟისორი – ლევან გელაშვილი, სცენარის ავტორი – ლევან გელაშვილი) – 24 ქულა

„დასაწყისი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „არტი“, რეჟისორი – დავით ქობულაშვილი, სცენარის ავტორი – გიორგი მოდებაძე) – 21 ქულა

 

საექსპერტო კომისია რეკომენდაციას აძლევს კინოცენტრს დააფინანსოს ქვემოთ ჩამოთვლილი  შემდეგი 5 პროექტი:

 

„სოხუმი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს ,,20 steps productions”, რეჟისორი – მამუკა ტყეშლაშვილი, სცენარის ავტორი – მამუკა ტყეშელაშვილი)  – 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი

„მგელი ტატე“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ეი-ბი-ჯგუფი“, რეჟისორი – ლილი დადიანი, სცენარის ავტორი – ლილი დადიანი) 8775 (თვა ათას შვიდას სამოცდათხუთმეტი) ლარი

„ერთი კაცის ნამღერი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – ააიპ ,,საქართველოს საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო მოძრაობა – კვალი XXI, რეჟისორი – პაატა შენგელია, სცენარის ავტორი – მარიამ კანდელაკი) – 15430 (თხუთმეტი ათას ოთხას ოცდაათი) ლარი

„ქაღალდის თვითმფრინავი“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ანიმატორი“, რეჟისორი – თამთა მანაგაძე, სცენარის ავტორი – მინდია არაბული) – 9882 (ცხრა ათას რვაას ოთხმოცდაორი) ლარი

„რუ“ – (საპროდიუსერო კომპანია – შპს „ბასტი-ბუბუ“, რეჟისორი – ირინე გელაშილი, სცენარის ავტორი – სალომე ბენიძე)  14 974 (თოთხმეტი ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი) ლარი

 

იხილეთ ბრძანება

 

2020-10-05T14:42:05+00:00