ადმინისტრაცია

 

კინოცენტრის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი საქმეა ცენტრს შეუქმნას მუშაობის ყველა ის პირობა, რაც დასახული მიზნებისა და ამოცანების სწორად და ჯეროვნად შესრულებაში დაეხმარება.

კობა ხუბუნაია

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
k.khubunaia@gnfc.ge

კოტე ჩლაიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
k.chlaidze@gnfc.ge

დავით ყურაშიძე

ლოჯისტიკის მენეჯერი
d.kurashidze@gnfc.ge

გიორგი გურჯიძე

შესყიდვების მენეჯერი
g.gurjidze@gnfc.ge

ნატო შარაბიძე

ფინანსების სპეციალისტი
n.sharabidze@gnfc.ge

გვანცა ზაქარეიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
g.zakareishvili@gnfc.ge

თინათინ ჩავლეიშვილი

იურისტი
t.chaveishvili@gnfc.ge