ადმინისტრაცია

 

კინოცენტრის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი საქმეა ცენტრს შეუქმნას მუშაობის ყველა ის პირობა, რაც დასახული მიზნებისა და ამოცანების სწორად და ჯეროვნად შესრულებაში დაეხმარება.

კობა ხუბუნაია

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

კოტე ჩლაიძე

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი
k.chlaidze@gnfc.ge

გიორგი გურჯიძე

შესყიდვების მენეჯერი
g.gurjidze@gnfc.ge

თინათინ ჩავლეიშვილი

იურისტი
t.chaveishvili@gnfc.ge

მარიამ მარიამიძე

საქმეთა მწარმოებელი
m.mariamidze@gnfc.ge

ნატო შარაბიძე

ფინანსების სპეციალისტი
n.sharabidze@gnfc.ge

გვანცა ზაქარეიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
g.zakareishvili@gnfc.ge

დავით ყურაშიძე

ლოჯისტიკის მენეჯერი
d.kurashidze@gnfc.ge