ქართული კინოს ფორუმი

ქვეყანაში არსებული „კოვიდ-19“-თან დაკავშირებული პანდემიის გამო, ფორუმი
არ ჩატარებულა.