მიმდინარე კონკურსები

/მიმდინარე კონკურსები
მიმდინარე კონკურსები2021-09-18T15:24:43+00:00

კონკურსები


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: მიმდინარეობს პროექტების მიღება


დოკუმენტური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები
დარეგისტრირებული პროექტები | პროექტთა შეფასების წესი | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | ცვლილება ბრძანებაში 1 | ცვლილება ბრძანებაში 2


მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: პროექტების მიღება დასრულებულია. იხილეთ შედეგები

ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | დარეგისტრირებული პროექტები | ცვლილება ბრძანებაში 1 | ცვლილება ბრძანებაში 2


პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები
დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი | ცვლილება ბრძანებაში | ცვლილება ბრძანებაში 2


მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: პროექტების მიღება დასრულებულია. იხილეთ შედეგები

დარეგისტრირებული პროექტები

ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ


დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები.

პროექტთა შეფასების წესი | საექსპერტო კომისია | დარეგისტრირებული პროექტები


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები

საექსპერტო კომისია | პროექტთა შეფასების წესი | დარეგისტრირებული პროექტები


ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები.

დარეგისტრირებული პროექტები | პროექტთა შეფასების წესი | საექსპერტო კომისია


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგი


მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები


დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა 2020 წლის კონკურსების გამოცხადების განრიგი


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წარმოების საბოლოო შედეგები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის სტატუსი: ასრულებული
სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებულიწერე ქართულ კინოზე – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის! 

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული.

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული.

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული

ბრძანებები