მიმდინარე კონკურსები

/მიმდინარე კონკურსები
მიმდინარე კონკურსები2022-03-14T16:46:45+00:00

კონკურსები


მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2022 წლის წარმოების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2023 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია


პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2022-2023 წლის წარმოების დაფინანსების პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები

ბრძანება კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი


დოკუმენტური ფილმის 2021 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობებ

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება კომისიის შექმნის შესახებპროექტთა შეფასების წესი


წერე ქართულ კინოზე – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის! 

კონკურსის სტატუსი: მიმდინარეობს რეგისტრაცია | ბრძანება კომისიის შექმნის შესახებ


მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

 იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი | ცვლილება ბრძანებაში


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

იხილეთ დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი | ცვლილება ბრძანებაში


დოკუმენტური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

დარეგისტრირებული პროექტები | პროექტთა შეფასების წესი | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | ცვლილება ბრძანებაში 1 | ცვლილება ბრძანებაში 2 | ბრძანება შეცდომის გასწორების თაობაზე


მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: პროექტების მიღება დასრულებულია. იხილეთ შედეგები

ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | დარეგისტრირებული პროექტები | ცვლილება ბრძანებაში 1 | ცვლილება ბრძანებაში 2


პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: იხილეთ შედეგები

დარეგისტრირებული პროექტები | ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ | პროექტთა შეფასების წესი | ცვლილება ბრძანებაში | ცვლილება ბრძანებაში 2


მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2021 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: პროექტების მიღება დასრულებულია. იხილეთ შედეგები

დარეგისტრირებული პროექტები

ბრძანება საექსპერტო კომისიის შექმნის შესახებ


დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები.

პროექტთა შეფასების წესი | საექსპერტო კომისია | დარეგისტრირებული პროექტები


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები

საექსპერტო კომისია | პროექტთა შეფასების წესი | დარეგისტრირებული პროექტები


ანიმაციური ფილმის 2020 წელს პროექტის განვითარების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები.

დარეგისტრირებული პროექტები | პროექტთა შეფასების წესი | საექსპერტო კომისია


სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის სცენარის შექმნის დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგი


მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის 2020 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული. იხილეთ შედეგები


დოკუმენტური ფილმის 2020 წელს წარმოების დაფინანსების კონკურსის პირობები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


ეროვნულმა კინოცენტრმა დაადგინა 2020 წლის კონკურსების გამოცხადების განრიგი


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წარმოების საბოლოო შედეგები

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის 2019 წლის წარმოების დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის სტატუსი: ასრულებული
სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დაფინანსების კონკურსი

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებულიწერე ქართულ კინოზე – კონკურსი კინომცოდნეებისთვის! 

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული


კონკურსის სტატუსი: დასრულებული

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული.

კონკურსის სტატუსი: დასრულებული.

კონკურსის სტატუსი:დასრულებული

ბრძანებები